Beaujolais-Villages

Domaine Chapels Beaujolais-Villages baseras på frukt från 3 parceller på totalt 1,4 hektar i byn Lantignié, vid gränsen till Réginé. Vinmarkerna ligger på 380 meters höjd vilket ger vinerna högre syra och mer energi. Stockarna är 50 år gamla och rötterna tränger sig djupt ner i de näringsfattiga jordarna av grosa granit.

Vinifikation: Druvorna skördas för hand och jäser i hela klasar med semi-kolsyrejäsning. Vinet lagras därefter 6 månader på gamla fat innan buteljering.

Go to producer Domaine Chapel