A Fleur de Peau

A Fleur de Peau är Clotaire Michals mest lagringsdugliga vin och nyckeln till lagringskapaciteten ligger i de 100 år gamla vinstockarna. Dessa sekelgamla stockar ger druvor av exceptionell kvalitet, packade med mineralitet, och rötterna tränger sig djupt ner i de rosa granitjordarna.

Vinifikation: Druvor skördas för hand och jäser med naturlig jäst i hela klasar med 15 dagars skalkontakt. Pressning sker med antik vertikal press och vinet lagras 8 månader på 10-15 år gamla fat. Buteljeras ofiltrerat.